Loovisioon OÜ registrikoodiga 12120063, Tartu mnt 87e-211 Tallinn Harjumaa 10112 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes saadab päringu läbi kontaktivormi . Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmedon: tel +372 554 5377  ja e-kiri info@loovisioon.ee

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

1.1  Nimi ja e-posti aadress;
1.2 Päringute andmed

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

2.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks ja hinnapakkumiste tegemiseks.

2.2 Isikuandmeid nagu e-post, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et vastata päringutele ja teha pakkumisi.

2.3 Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

3.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga kokkulepitud pakkumise täitmise eesmärgil.

4. Turvalisus ja andmetele ligipääs

4.1 Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

4.2 Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe halduril ja klienditoel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
osutada klienditoe teenust.

4.3 Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.

5. Nõusoleku tagasivõtmine

5.1  Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@loovisioon.ee

6. Kustutamine

6.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7. Ülekandmine

7.1 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8. Vaidluste lahendamine

8.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel Loovisioon OÜ registrikoodiga 12120063, asukohaga Tartu mnt 87e-211, Tallinn,  telefonil +372 554 5377, info@loovisioon.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).